ChatGPT een hype of een revolutie? – Joop Snijder

In de podcast met Joop Snijder over AI werd besproken of AI een hype is of niet. Snijder gelooft dat AI een belangrijke rol zal spelen in onze toekomst, maar dat er momenteel te veel hypes zijn over de mogelijkheden van AI. Hij benadrukt dat we ons moeten concentreren op de waardevolle vaardigheden die we in het tijdperk van AI nodig hebben, zoals creativiteit, communicatie en samenwerking.

Scroll to Top